Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript.
Nie uzyskasz więc dostępu do niektórych jej funkcjonalności.
Aby w pełni cieszyć się używaniem strony Intratel
włącz obsługę JavaScript w swojej przeglądarce.
 
 
 

Wirtualizacja stacji roboczych

Technika wirtualizacji stacji roboczych (VDI- Virtual Desktop Infrastructure) zrywa więzy łączące oprogramowanie, sprzęt i systemy operacyjne, eliminując konieczność faktycznego instalowania środowisk desktopowych na urządzeniach użytkowanych przez użytkowników końcowych oraz zarządzania nimi.

 

Z centralnej lokalizacji można w ciągu kilku minut dostarczać systemy operacyjne i aplikacje Windows, zarządzać nimi i je aktualizować. Technologia VDI  znacznie ułatwia testowanie, przygotowanie i wspieranie aplikacji oraz systemów desktopów i znacznie obniża ich koszty.

 

Jak to działa?

Koncepcja Virtual Desktop Infrastructure (VDI) polega na zaoferowaniu użytkownikowi komputera osobistego, kompletnego środowiska, które zlokalizowane jest na oddalonym serwerze. Innymi słowy środowisko, z którego korzysta użytkownik nie znajduje się na fizycznym komputerze, który znajduje się np. pod biurkiem. Za jego pomocą uzyskiwany jest jedynie dostęp do tego środowiska. Warunkiem jest podłączenie do sieci (lokalnej, WAN lub Internetu). Dzięki wirtualizacji środowisko dostępne jest dla użytkownika z praktycznie dowolnego urządzenia dostępowego (spełniającego pewne warunki) np. komputera stacjonarnego, przenośnego, tzw. cienkiego klienta czy nawet smartphone'a.

 

Wirtualizacja stacji roboczych jest bardzo ważną technologią wspierającą elastyczne formy pracy. Jak wynika z badania 91 procent organizacji planuje ją wdrożyć do końca 2013 r. Spośród tych, które już ją stosują lub zamierzają wdrożyć, 57 procent wskazało, że głównym czynnikiem do tego działania jest zapewnienie pracownikom elastycznej formy pracy. Technologia ta pozwala pracownikom na dostęp do desktopów, aplikacji i danych bez względu na miejsce, porę i wybrane urządzenie. Ponadto zabezpiecza poufne informacje biznesowe przed utratą i kradzieżą, umożliwiając spełnienie standardów w zakresie ochrony prywatności i zgodności z przepisami. Pracownicy mogą korzystać ze spotkań online oraz usług udostępniania plików, co pozwala zespołom na efektywną współpracę bez względu na lokalizację poszczególnych osób.

 

Korzyści zastosowania VDI:

 • Izolacja i konsolidacja środowiska użytkowego
 • Centralne zabezpieczenie danych
 • Możliwość nadawania uprawnień administratora lokalnego użytkownikom
 • Szybkie odtwarzanie pulpitu wirtualnego
 • Lepsze wykorzystanie zasobów fizycznych
 • Skalowalność, wysoka niezawodność
 • Mobilność
 • Szybkie dostarczanie nowych desktopów
 • Minimalny czas przestoju w przypadku awarii sprzętu
 • Niższe koszty wdrażania nowych aplikacji
 • Uproszczenie zarządzania środowiskiem pracy użytkowników
 • Rzadsza wymiana sprzętu po stronie użytkownika
 • Możliwość bezpiecznego dostępu do wirtualnego desktopu ze zdalnych lokalizacji, np. z domu
 • Dostęp do wielu wirtualnych desktopów na żądanie
 • Automatyczne dostarczanie desktopów (regulowane zasadami)

 

 

 

 

Rozwiązania VDI oferowane przez Intratel zapewniają bardzo wiele możliwości, w szczególności takie jak tworzenie desktopów na bieżąco ze wspólnego obrazu desktopa. Zamiast tworzenia osobnego obrazu dla każdego użytkownika, można utworzyć tylko kilka wzorcowych, każdy odpowiadający różnym profilom użytkowników. Kiedy użytkownik przypisany do takiej sprofilowanej grupy loguje się, jego instancja VDI jest odwzorowywana w nową VM natychmiast lub pobierana z puli dostępnych VM dostosowanych do zadania. Rzeczywiste maszyny, które użytkownicy uzyskają - z wymaganymi politykami grupy, zmapowaniami dysku i profilem roamingu - nie będą istniały dopóty, dopóki ich profile nie zostaną im przypisane. W ten sposób oszczędza się zasoby, ale z punktu widzenia użytkownika nic się nie zmienia.

 

BYOD

Korzystanie z prywatnych laptopów, smartfonów czy tabletów (Bring Your Own Device - BYOD) w obrębie sieci firmowej to prawdziwe utrapienie działów IT. Eksperci zgodnie przyznają, że nie da się wyeliminować tego zjawiska.

 

BYODZ przeprowadzonego przez firmę Cisco badania wynika, że większość przedsiębiorstw zezwala teraz na wykorzystywanie w pracy prywatnych urządzeń mobilnych ― aż 95% respondentów stwierdziło, że ich przedsiębiorstwa zezwalają pracownikom na korzystanie w takiej czy innej formie z własnych urządzeń w miejscu pracy. W raporcie stwierdzono też, że średnia liczba podłączonych do sieci urządzeń przypadających na jednego pracownika merytorycznego wzrośnie z poziomu 2,8 szt.(dane z 2012 roku) i wyniesie w 2014 r. 3,3 szt. Kierownicy działów informatyki muszą zrównoważyć kwestie bezpieczeństwa i pomocy technicznej z bardzo realnymi możliwościami uzyskania, w wyniku zjawiska BYOD, znacznych oszczędności i zapewnienia wzrostu produktywności.

 

Skoro nie można walczyć z trendem BYOD, należy przygotować środowisko IT na nowe wyzwania i zagrożenia i tu sprawdza się technologia wirtualizacji stacji roboczych, która w praktyce sprowadza dowolne urządzenie prywatne do roli cienkiego klienta.