Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript.
Nie uzyskasz więc dostępu do niektórych jej funkcjonalności.
Aby w pełni cieszyć się używaniem strony Intratel
włącz obsługę JavaScript w swojej przeglądarce.
 
 
 

Narzędzia dla biznesu

 

Nowoczesny rachunek kosztów

 

Rentowność i produktywność przedsiębiorstwa ma szczególnie w dzisiejszych warunkach rynkowych wartość strategiczną. Podstawowym narzędziem do bieżącej kontroli funkcjonowania przedsiębiorstwa, a także tym co stanowi jeden z podstawowych elementów w procesie podejmowania decyzji biznesowych jest właściwy rachunek kosztów. Niestety wiele przedsiębiorstw posługuje się bardzo niedojrzałymi modelami tego rachunku. Najczęściej wynika to bezpośrednio z historii przedsiębiorstwa (siła dotychczasowych przyzwyczajeń) oraz braku właściwych rozwiązań informatycznych.

 

Nasze wsparcie w tym zakresie daje odpowiedzi na pytania:

 • Jakie są aktualnie rekomendowane na świecie metodologie rachunku kosztów, które niwelują mankamenty tradycyjnego rachunku kosztów w zakresie prawidłowej kalkulacji kosztów i analizy rentowności poszczególnych produktów/usług i klientów firmy?
 • Jakie informacje dostarcza nowoczesny rachunek kosztów w porównaniu z informacjami, jakie generuje aktualny rachunek kosztów przedsiębiorstwa?
 • Jak zorganizować optymalny i spójny rachunek kosztów dla całej firmy?
 • Jak przekonać się o zasadności wdrożenia zaawansowanego rachunku kosztów do zarządzania kosztami i rentownością?
 • Czy wdrożenie nowoczesnych koncepcji rachunku kosztów wymaga dużych zmian organizacyjnych w firmie i w dziale księgowości?
 • Czy wdrożenie nowoczesnego rachunku kosztów jest pracochłonne i kosztowne?
 • Jakie rozwiązania informatyczne są wymagane do wdrożenia nowego rachunku kosztów (nowe produkty, czy odpowiednia integracja dotychczasowych rozwiązań)?

 

Narzędzia do controllingu

 

Dostarczamy rozwiązania informatyczne oraz wsparcie merytoryczne w zakresie budowy lub usprawnienia dotychczasowych procesów controllingu, zapewniające w szczególności:

 • możliwość bieżącej kontroli wykonania budżetów, bez konieczności ręcznych aktualizacji
 • wspomaganie analiz odchyleń, w tym odchyleń zabudżetowanych rachunków marż pokrycia odniesionych do np. towarów, klientów, obszarów sprzedaży, itd.
 • wsparcie w działaniach korygujących
 • bieżącą kontrolę systemu wskaźników finansowych, których struktura oraz wartości progowe jest określona przez użytkownika
 • szybkość wyszukiwania, filtrowania i prezentowania danych w różnych przekrojach, w tym w postaci wskaźnikowej i graficznej
 • wsparcie rozliczeń pomiędzy ośrodkami odpowiedzialności, np. poprzez zastosowanie wewnętrznych faktur
 • wspomaganie analiz wrażliwości oraz badań scenariuszowych poprzez śledzenie zmian wartości asortymentu produkcji, wydajności produkcji, poziomów cen, całkowitych kosztów stałych, kosztów zmiennych i cen sprzedaży na jednostkę. Analiza wrażliwości koncentruje się na pokazaniu, jak będą zmieniać się wyniki, jeśli zmienią się plany pierwotne lub podstawowe założenia.

 

Systemy wskaźnikowe (Corporate Performance)

 

Rozwiązania klasy Corporate Performance dają natychmiastowy dostęp do obrazu całego przedsiębiorstwa. Pozwalają na bieżąco oceniać jakość podejmowanych decyzji, a otrzymane wyniki wykorzystać w planowaniu i ewentualnej korekcie działań bieżących. Wdrożenie ich to:

 • Poprawa skuteczności strategicznych procesów decyzyjnych, poprzez stworzenie zestawu spójnych metryk oraz zapewnienie możliwości szybkiego dostępu do zintegrowanych i aktualnych informacji
 • Interakcja wielu niezależnych procesów w jeden logicznie spójny system, poprawiający skuteczność działania firmy, zwiększający szybkość reagowania na zmiany i pozwalający na optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów
 • Dostarczenie wszystkim jednostkom organizacyjnym narzędzi ułatwiających definiowanie celów i bieżące weryfikowanie stopnia ich realizacji
 • Umożliwienie jednorodnego spojrzenia na bieżący stan organizacji, współdzielenie wiarygodnych informacji pomiędzy różnymi osobami i działami, poprawa komunikacji w skali całej firmy

 

Zrównoważona karta wyników (Balanced Scorecard - BSC)

 

Wśród nowoczesnych metod strategicznego zarządzania organizacją coraz większą popularność w Polsce zdobywa Zrównoważona Karta Wyników (Balanced Scorecard). Balanced Scorecard to koncepcja monitorowania strategii. Wykorzystuje spójny system finansowych i pozafinansowych wskaźników do bieżącej oceny stanu organizacji.

 

Zrównoważona Karta Wyników zakłada przedstawienie strategii w postaci zestawu mierzalnych celów niezbędnych do realizacji misji firmy. Projekt Zrównoważonej Karty Wyników to zestaw miar wyróżnionych z co najmniej czterech perspektyw: finansowej, klienta, procesów wewnętrznych, rozwoju i uczenia się oraz ich wzajemnej interakcji.