Inżynierski szczyt Dell EMC w Wiedniu

01.09.2017

Udostępnij

Kolejne spotkanie najlepszych europejskich inżynierów Dell EMC miało miejsce w Wiedniu od 29 do 31 sierpnia 2017 r. W nielicznej grupie wytypowanych osób z Polski mieliśmy również reprezentanta naszej firmy.

Dell EMC Tech Summit to okazja do wymiany poglądów pomiędzy przedstawicielami Dell EMC a elitą inżynierów pracujących dla partnerów. Kilka dni spotkań było wypełnionych dyskusjami i zaowocowało wieloma nowym projektami.